مدیران آنلاین

مجله الکترونیکی در زمینه مدیریت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 15 فروردین 1394

با اشتراک در سایت مدیران آنلاین ، به بیش از هزار مطلب طبقه بندی شده مدیریتی ، دسترسی خواهید داشت .
تبلیغات
عمارت وینچستر
روزانه ها -> پاورپوینت/ارائه -> معماری سازمانی
قیمت مشترکین : 1  تومان
قیمت سایر اعضاء : 500  تومان

معماری، سنگ بنایی است که از شکست سازمانی جلوگیری می کند و زمینه های استفاده از نوآوری های فناوری را به منظور رسیدن به سازمانی ماندگار و پویا و متناسب با عصر اطلاعات فراهم می کند. سازمانها به عنوان نهادهای اجتماعی متأثر از تحولات دچار پیچیدگیهای روزافزونی در سیستم هـــــا و تعاملات خویش گشته اند و به ناچار برای همراهی و یا رهبری در عصر تحول ، نیازمند برنامه ریزی و بازنگری خویش هستنـــد . در این شرایط معماری به عنوان واژه ای آشنـــا در عرصه سازمانی از نقش ویژه ای برخوردار شده است. عمارت وینچستر در ادبیات معماری سازمانی یکی از مثالهای کلیدی است .